Hrací řád | TC Gejzírpark Karlovy Vary

Hrací řád

Hrací řád na dvorcích TC Gejzírpark s.r.o. Karlovy Vary pro rok 2016

• Na dvorcích tenisového klubu hrají jeho členové na základě svého členství a ostatní návštěvníci areálu TC Gejzírpark s.r.o. (dále jen hosté) na základě pronájmu jednotlivých kurtů za úplatu.

• Členové i hosté provádí rezervaci dvorců telefonicky na tel. 720 028 018.

• Hrací hodina na antukových dvorcích je 55 minut (5 minut je nutné ponechat na nezbytný úklid, ev. pokropení, vysoušení apod.).

• Dvorce je možné objednat i přímo na recepci hotelu.

• Platbu za objednaný dvorec je nutné uhradit před započetím hrací doby. Pouze platba za objednaný dvorec od 08.00 hod. se uhradí při odchodu na recepci hotelu. (provozní doba na recepci 09.00 – 21.00)

• Nárok na hru vzniká až po předložení dokladu o zaplacení správci dvorců.

• V případě zájmu o prodloužení hrací doby je povinen toto nájemce nahlásit správci dvorců a zaplatit příslušnou částku na recepci hotelu (to platí pouze v tom případě, nebude-li daný dvorec již objednán jiným zájemcem).

• Provozovatel si vyhrazuje možnost změnit číslo dvorce oproti objednávce dle vlastního uvážení (nepřipravený, nezpůsobilý terén apod.).

• Provozovatel má za povinnost zejména: řádně připravit dvorec na čas dle objednávky, s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji počasí, kontinuálně dozorovat jejich stav a případně řešit drobné technické problémy.

• Nájemce je povinen zejména: nastupovat na dvorec ve vhodném tenisovém oblečení, zvláště ve vhodné tenisové obuvi, chovat se slušně a ohleduplně tak, aby svým projevem nerušil ostatní hráče. Včas ukončit objednanou hrací dobu, zamést celý dvorec a lajny, a uklidit veškeré své odpadky. Hráč je dále povinen uposlechnout příkazy správce, který provoz řídí. Ten je ve vyjímečném případě oprávněn hru zakázat.

• Kouření je povoleno pouze na vyhrazeném místě, jinak platí zákaz kouření v celém areálu.

• V případě zhoršení povětrnostních podmínek během objednané a zaplacené hrací doby se každý případ bude řešit individuálně s přihlédnutím ke konkrétní situaci.

• Hosté mohou využít šatny u recepce, kde jsou povinni udržovat pořádek a čistotu.

• Členové klubu využívají stávající šatny klubu.

• Po celém areálu TCG je zakázána jízda na kole a pohyb motorových prostředků, vyjma těch, jenž slouží údržbě a provozu.

• Pohyb po celém areálu je na vlastní nebezpečí. Veškeré přestupky proti ustanovením hracího řádu a proti pravidlům slušného sportovního soužití mezi členy řeší provozovatel nebo jím pověřený člen.

Obsazování dvorců pro potřeby klubu
• Dvorce 1-5 určené pro tréninkovou a závodní činnost oddílu obsazují dle potřeby ve všední dny od 13-19 určení trenéři tenisového klubu. Ti také dozorují a zodpovídají za provoz, úklid a čistotu na dvorci.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneři: