Zpráva o sportovní, trenérské a výchovné činnosti v roce 2015 | TC Gejzírpark Karlovy Vary

Zpráva o sportovní, trenérské a výchovné činnosti v roce 2015

Zpráva o sportovní, trenérské a výchovné činnosti
 v tenisovém klubu TCG Karlovy Vary v roce 2015
 
Sportovní činnost klubu řídila trenérská rada pod vedením hlavního trenéra a metodika klubu Mikuláše Blašína (tr. II.tř.). Jejími členy byli:
 
Michal Smažík, tr. I.tř.
Ondřej Zahraj, tr. II.tř. 
Lucie Soumarová, tr. II.tř.
 
Úkolem TR bylo zajistit úspěšný start všech družstev klubu v mistrovských soutěžích a dobré umístění jednotlivých hráčů klubu v soutěžích jednotlivců. Příprava hráčů v zimě byla následující. Deset členů SpS trénovalo v hale dvakrát týdně (délka TJ 1,5 hod.). Dále při SpS hráli tři hráči nově registrovaní (ročnk 2005 – 2 x TJ 1 hod))  a šest vybraných dětí z řad baby tenisu (2 x T|J 1 hod. týdně). Mimo rámec SpS trénovalo sedm hráčů a hráček  TCG 1 x týdně (TJ =1 hod.). V letní části sezóny se počet hráčů SpS nezměnil, ale zvýšil s počet trénovaných hráčů TCG (nezařazených do SpS) na 12.  Celkový počet trénovaných  a registrovaných hráčů z řad mládeže se zvýšil z 26 v zimě na 31 v létě. Průměrný počet hráčů na dvorci byl 2 – 3. Trénink hráčů, SpS i TCG zajišťovali  O.Zahraj, M.Smažík a L.Soumarová. Kromě technické přípravy probíhala od října do března také fyzická příprava.
 
Příprava dospělých byla v zimě 2 x 1,5 hod. týdně, v létě  individuálně,  pod dohledem trenérů klubu.
Bohužel, výsledky této přípravy nebyly zhodnoceny účastí na turnajích a tak umístění našich hráčů není na žebříčku takové, jaké od nich klub očekával. Pochvalu zaslouží především Potužák,Rinko, Budík, Trnka, Hereit, Tocik, Zahraj a z děvčat Dudláková, Horská, Michálková a Šimků. Z celkového počtu registrovaných hráčů klubu (65 !) je to skutečně málo. Na základě této skutečnosti TR rozhodla o přísnějším výběru hráčů zařazených do organizovaných tréninků klubu v sezoně 2015-2016.
 
V letošní sezoně mělo 65 členů klubu platnou registraci.
Muži                11                               Ženy                8
Dorostenci       5                                Dorostenky      8
St. žáci             6                                St. žákyně       6
Ml. žáci            14                               Ml. žákyně       7.
Děti do 10 let  37 (nereg.)
 
Z řad bejbytenistů budou pro nastávající sezonu registrovány J.Donthová, M.Schaferová a D.Nevšímalová. TR doporučuje registraci také V.Tůmové, T.Ktčkové a D.Peťovské.
Kromě organizovaného tréninku byla celoročně připravovaná skupina 28 dětí (baby a minitenisu) trenéry M.Smažíkem, O.Zahrajem M.Kotěšovcovou.
 
O prázdninách uspořádal klub čtyři tréninková soustředění, kterých se zúčastnilo 32 dětí (někteří i 2 až 3 krát.  Soustředění vedli trenéři O.Zahraj a M.Smažík
 
Start jednotlivých družstev v soutěžích zajišťovali převážně M.Blašín a O.Zahraj. Zvlášť je nutno poděkovat vedoucím družstev jmenovaných z řad hráčů (u dospělých) T.Psohlavcovi a A.Knopovi a z řad rodičů, především paní Hereitové a ostatním, kteří funkci kapitánů družstev zastávali. Z trenérů pak O.Zahrajovi za vedení družstev žactva a M.Smažíkovi za vedení družstva babytenisu.
 
TR také přispěla k úspěšnému průběhu všech akcí klubu. V hale uspořádal náš klub dva turnaje, oba pro muže. - oblastní přebor a turnaj kateg. „B“, kterých se zúčastnilo 37mužů. V letní části sezony byla činnost TCG na úrovni předešlých let. Klub uspořádal „A“ turnaj ml. žáků  „B“ turnaj  ml. žákyň a dorostenců,  oblastní přebor dorostenců  a mužů  meziokresní přebor dospělých. Z turnajů kategorie „C“ se uskutečnily turnaje žen,  dorostenců, st. žákyň a starších žáků. Akcí pořádaných našim klubem se zúčastnilo celkem 288 hráčů a hráček. Neuskutečnil se pouze „C“ turnaj mužů a „C“ turnaj mladších žáků pro malou účast přihlášených.
 
 I v tomto roce TCG uspořádal, na velmi dobré úrovni a to jak sportovní, tak i společenské již 17. ročník  Mezinárodní mistrovství ČR seniorů (ITF 1). Této akce,  která trvala týden, se zúčastnilo 190 hráčů a hráček  z 22 států.
Kromě uvedených akcí uspořádal náš klub také akce komerčního charakteru pro různé podniky a instituce.
 
                                                                                                                                               
Výsledky soutěže družstev v sezoně 2015
 
Do mistrovských soutěží družstev přihlásil náš klub v letošní sezoně tři družstva dospělých, jedno dorostu, jedno staršího žactva a dvě mladšího žactva. V kategorii neregistrovaných dětí jedno družstvo v babytenise.
 
V této sezoně jsme ve výkonnosti našich družstev slevili i když klub letos nepřihlásil do soutěží  „B“ družstva dorostu a st. žactva. Zklamáním je především sestup našeho družstva dorostu. I když vezmeme v úvahu, že polovina týmu byli žáci a žačky, že tým 3 x prohrál 4:5, tak bohužel výkony dorostenců (věkem) nedosáhly loňské úrovně. Dalším sestupujícím je „B“ družstvo dospělých. Kádr tohoto týmu tvořili mladí hráči, kteří na tuto soutěž nestačili i když také tento tým prohrál v soutěži 3 x 4:5. Radost nám udělali žáci. Družstvo st. žactva svou soutěž vyhrálo a postoupilo do Obl. přeboru 1.třídy a družstva mladšího žactvo se umístila na 3. resp. 4.místě ve svých soutěžích.   
 
Dospělí „A“ družstvo – hrálo v 2.lize, skupině „A“ a skončilo na pátém místě, tedy o jedno místo hůř než v sezoně 2014. Velmi dobře hrála L.Soumarová, která se svou 100% úspěšností
byla absolutně nejlepším hráčem družstva. Svou dobrou výkonnost potvrdil i Š.Rinko.. Základ družstva tvořili  , O.Budík, D.Potužák, Š.Rinko L.Miškovský a L.Soumarová s D.Dudlákovou, Tým úspěšně doplnili  T.Psohlavec a D.Říčanová.
Družstvo zvítězilo 3x a získalo 10 bodů při skore 32:31, což odpovídá 51%  úspěšnosti. Muži hráli se 43 % a ženy s 62% úspěšností.  Družstvo vedl J.Kučera. 
 
Dospělí „B“ družstvo – hrálo v divizi a obsadilo poslední 8.místo, které znamená sestup do Obl. přeboru 1.třídy.  Dobře hráli starší hráči, mladí a dorostenci ještě na tuto soutěž nestačili. Členy týmu byli T.Psohlavec, P.Trnka, M.Hereit, J. Tocik,A. Patroch a J.Beneš. Z děvčat hrála dobře D.Říčanová, ostatním děvčatům se moc nedařilo. Byly to hostující D.Hájková,
A. Štechová, D.Kaljkovičová, L.Záhlavová a V.Grufíková.
Družstvo zvítězilo jenom jednou, získalo 8 bodů při skore 25:38. Úspěšnost týmu byla 40%. Muži uhráli 40% svých bodů a ženy 24%.  Družstvo vedl T.Psohlavec.
 
Dospělí „C“ družstvo – hrálo v obl. přeboru 1.třídy a překvapilo velmi dobrým výkonem.Skončilo na 2. místě, hned za postupujícím Chebem. Získalo 12 bodů při skore 39:24, které odpovídá 68% úspěšnosti. Toto družstvo bylo konsolidované a neobyčejně vyrovnané. Bodový přínos mužské i ženské části družstva byl naprosto vyrovnaný (62%). Družstvo tvořili D.Daňo, A.Knop, J Samec, A.Patroch, M.Reischig a A. Štechová, D Kaljkovičová, V.Grufíková, M.Kotěšovcová a hostující R.Petrušová.  Družstvo velmi dobře vedl A.Knop.
 
Dorost „A“ družstvo – hrálo v soutěži ODR I.tř. Kádr dorostenců, doplnilo  žactvo, které na tuto soutěž nestačilo. Pokud k tomu připočteme i nižší výkonnost dorostenců (což je překvapivé), tak to nedopadlo dobře i když tým bojoval a tři krát podlehl těsně 4:5. V soutěži družstvo obsadilo 7.místo, při zisku 8 bodů a skore 22:41 což odpovídá  36% úspěšnosti. Družstvo tvořili A.Patroch, M.Hereit, J.Tocik a J.Novotný, kteří uhráli ze svých zápasů 50%.. Děvčata (i když převážně žákyně) družstvu nepomohly. Pětiprocentní úspěšnost je velmi nízká. Z děvčat hrály  M.Strebkova, V. Grufíková, T.Sapoušková a Z.Horská.. Družstvo s přehledem vedla pí Hereitová.
 
Starší žactvo „A“ družstvo – startovalo v OŽA II.tř. a umístilo se na prvním.místě, což znamená sestup do OŽA I.tř. Výkon tohoto družstva složeného převážně z mladšího žactva je příslibem do další sezony. Zde 100% úspěšnosti dosáhla všechna startující děvčata. Byly to M.Strebkova, Z.Horská,V.Šimků a V.Michálková. Z chlapců si dobře vedli J.Novotný, R.Sapoušek, A.Zahraj, A.Jedlička a M.Kábrt, kteří hráli svých 66%.. Družstvo dosáhlo skore 28:4 – tedy 78% úspěšnosti.Družstvo vedl O.Zahraj.
 
Mladší žactvo „A“ družstvo – hrálo v OŽM I.tř. a ve své skupině se umístilo na 4.místě se
ziskem 10 bodů, při skore 32:31. Tým dosáhl 51% úspěšnosti. Družstvo se opíralo především o výkon děvčat, která uhrála 62% ze svých bodů, chlapci 45%. Družstvo hrálo v sestavě A.J.Jonák, R.Sapoušek, A.Zahraj a  hostující A.Jedlička. Z děvčat nastupovaly Z.Horská, V.Šimků, V.Michálková a R.Stráská. Družstvo vedl O.Zahraj.
 
Mladší žactvo „B“ družstvo – hrálo v OŽM II.tř.  a umístilo se na pěkném 3.místě. Úspěšnost družstva byla 33% a dosažené skore 12:24. Zde byli chlaci lepší a uhráli 41% ze svých zápasů, kdežto děvčata 29%. Tým byl složen ze začínajících mladých hráčů. Z chlapců hráli J Dvořák,P.Vevera, T.Sinjavskij, M.Bajgár, R.Uxa, J.Kůsa, R.Prokop a z děvčat V.Michálková, R.Stráská,a Sofie Dimitrova. Družstvo vedl O.Zahraj za pomoci rodičů.
 
Družstvo TCG v kategorii neregistrovaných
 
Babytenis „A“ družstvo – hrálo ve skupině BABY KV-B a obsadilo ve své skupině druhé místo při zisku7 bodů a skóre 14:7. V Postupu do SF oblasti podlehlo Lokomotivě Plzeň “B“ 2:4 a skončilo v oblasti na 5. až 8. místě. V Karlovarském kraji obsadilo druhé místo za TCF Signalbau Mar. Lázně. V jednotlivých utkáních hráli M,Schaferová (zisk 3,5 b.), J.Donthová
(3 b.), Y.Talla (3 b.), D.Nevšímalová 1,5 b.), V.Pátková (1 b.). Družstvo vedl M.Smažík.
 
Výsledky hráčů TCG Karlovy Vary v přebornických soutěžích jednotlivců  2015.
 
V přebornických soutěžích jednotlivců nehrál náš klub tak významnou roli jako v předchozích létech. V okresních přeborech jsme získali pouze pět titulů. V oblastních přeborech jsme byli úspěšní především v kategoriích dospělých. Ve věkově nižších kategoriích máme jen několik hráčů a hráček, kteří svou výkonností obstojí v konkurenci hráčů naší oblasti. Věřme, že se nám podaří vychovat z trénovaných skupin dětí do deseti let zdatné hráče a tyto slabší kategorie úspěšně doplnit.
Náš klub se také podílel na úspěšném průběhu přeborů. Byl pořadatelem Meziokresního přeboru mužů a žen.  Dále uspořádal Oblastní přebory mužů v zimě a na otevřených dvorcích jak mužů, tak i dorostenců.
 
Okresních přeborů se zúčastnilo 35 hráčů a hráček našeho klubu, kteří získali pět titulů přeborníka okresu. Přeborníky se stali :
 
Dvouhra mladších žáků :          Adam Zahraj
Dvouhra dorostenek :               Mariya Strebkova
Čtyřhra ml. žáků :                    Adam Zahraj
Čtyřhra dorostenek :                Mariya Strebkova, Zuzana Horská.
 
Oblastních přeborů na otevřených dvorcích se zúčastnilo 20 hráčů TCG, kteří získali  sedm předních umístění.
.
2.místo -          Ondřej Budík  (dvouhra mužů)
                        Zuzana Horská  (dvouhra ml. žákyň)
                        Ondřej Budík (čtyřhra mužů)
                        Štěpán Rinko (čtyřhra mužů)
                        Daniela Říčanová (čtyřhra žen)
3.místo -          David Potužák (dvouhra mužů)
                        Veronika Šimků (čtyřhra ml. žákyň)
 
Na Mistrovství ČR se probojovala Zuzana Horská, která vyhrála dvě utkání ve dvouhře..
 
V Oblastních halových přeborech, kterých se zúčastnilo 17 hráčů a hráček klubu jsme získali
devět  předních umístění.
 
2.místo -          Zuzana Horská (dvouhra ml. žákyň))
                        David Potužák (čtyřhra mužů)
                        Ondřej Budík (čtyřhra mužů)
                        Daniela Říčanová (čtyřhra žen)
3.místo -          David Potužák  (dvouhra mužů)
                        Martin Hereit (čtyřhra mužů)
                        Štěpán Rinko (čtyřhra mužů))
                        Jan Tocik (čtyřhra dospělých)
                        Jan Tocik (čtyřhra dorostenců)
 
Zápasová aktivita hráčů TCG byla ve vyšších věkových kategoriích dobrá. Velmi slabá byla v kategorii žactva – jak staršího tak i mladšího. Zde se prokázalo, že s tenisem to myslí vážně jen několik jednotlivců, kterým bude nutné  věnovat víc péče, než těm, kterým závodní tenis nic neříká. Nejpilnější byli  muži – Potužák a Rinko se  zůčastnili 28 turnajů, Budík 17. V dorostu startoval Tocik  na 31 turnajích a Hereit na 24. Z žactva byly nejpilnější děvčata. Michálková (27 startů), Šimků (26 startů) a Horská 15. Z chlapců jen Zahraj s 12 starty splnil naše představy
 
Nejlepšími hráči klubu ve svých kategoriích byli vyhlášeni registrovaní hráči na základě umístění na CŽ pro rok 2015.
 
Muži                  - David Potužák                            70 CŽ
Ženy                  - Dagmar Dudláková        96 CŽ
Dorostenci         - Jan Tocik                                 121 CŽ
Dorostenky        - Mariya Strebkova                    383 CŽ      
Starší žáci          - Šimon Samek                           300 CŽ
Starší žákyně      - Zuzana Horská                        195 CŽ      
Mladší žáci         - Adam Zahraj                            291 CŽ
Mladší žákyně    - Zuzana Horská                         70 CŽ
 
Za dobré výsledky v soutěžích družstev i jednotlivců v sezoně 2015, vyhodnotila TR jako nejúspěšnějšího hráče z řad mládeže  Zuzanu Horskou, z dospělých Davida Potužáka  a Dagmar Dudlákovou. Za vynikající výkon v soutěži družstev také Lucii Soumarovou.
 
Závěr :
 I v sezoně 2015 byla příprava hráčů TCG rozdělena mezi vybrané členy klubu z řad mládeže v SpS a ostatní hráče slabší výkonnosti. Jejich trénink zajišťovali smluvní trenéři klubu. Vzhledem ke klesajícímu počtu hráčů z řad mládeže i z hlediska klesající herní úrovně    předpokládáme změnu v systému přípravy se zavedením odpovědnosti trenéra za výkonnostní růst svěřeného hráče. Již do zimní přípravy byl snížen počet připravovaných hráčů.
Bohužel hráči ročníku 2005 nedosáhli dobrých výsledků. Nyní spoléháme na výkonnostní růst nově registrovaných hráček ročníku 2006. Narážíme však  v kategorii mladšího žactva  i v kategorii  bejbytenisu na kritický nedostatek chlapců. Zde bude nutné zkusit náborovou kampaň.
Jsme spokojeni s výkonem družstva našeho „A“ týmu. Družstvo bude i v příštím roce startovat ve 2.lize a je příjemné,že je složeno z  vlastních odchovanců. Také věříme v návrat našeho „B“ družstva do divize. Zklamáním je letošní slabý výkon dorostenců, který vedl jak k poklesu na žebříčcích ČTS, tak i k sestupu  „A“ družstva do II.třídy.  Předpokládáme, že vzhledem k nedostatku hráčů odpovídajícího výkonu nepřihlásíme do soutěže družstev „B“ týmy dorostu a staršího žactva.  S výkony i vystupováním ostatních týmů byla naprostá spokojenost.
 
V Ostrově, říjen 2015.
 
                                                                                  Zpracoval : Mikuláš Blašín, Př. TR a metodik klubu                                      
 
 
 
                                                        

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneři: